• Упис на нови студенти на ФИКТ

    ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ПРВ УПИСЕН РОК НА ФИКТ НА 15, 16 и 17 август 2017 год.
  • Информатика и компјутерска техника

    повеќе
  • CodeCUP 2017 натпревар за средношколци

    во соработка со компаниите Seavus и InterWorks
LANGUAGE :

Дома

logofiktФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ е нова единица на битолскиот Универзитет и е формирана во 2014 година, со Закон за основање на Факултет за информатички и комуникациски технологии во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (Сл. весник бр. 187/30.12.2013). Факултетот за информатички и комуникациски технологии ќе врши високообразовна дејност како додипломски, последипломски и докторски студии, како и научно-истражувачка и применувачка дејност од научните полиња ИНФОРМАТИКА (110) и КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА (212) (член 2 од Законот за основање на Факултетот). Со отворањето на оваа високообразовна единица во составот на УКЛО се етаблира факултет комплетно фокусиран на едукација на информатички кадар.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress