Dr. Ramona Markoska

rmarkoska
Предмети
  1. Структурирано програмирање
  2. Напредно програмирање
  3. Софтверски барања и бизнис анализа
  4. Моделирање на е-Бизнис процеси
  5. Вовед во програмирање 1
  6. Вовед во програмирање 2

Основна Литература:

  • Материјалите се на личниот ресурс:http://www.ramona-markoska.info
Кабинет ФИКТ , Локал Дир. телефон Email ramona.markoska@uklo.edu.mk Консултации понеделник 12-13:30, среда 12-13:30, Личен ресурс: www.ramona-markoska.info


Биографија

http://www.ramona-markoska.info/p/blog-page_28.html