Аплицирање за мобилност на студенти и професори по програмата CEEPUS

Аплицирањето за мобилност на студенти и професори по програмата CEEPUS е отворено до 16 Јуни. За повеќе информации на www.ceepus.info, или кај доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска