Гостувачко предавање во рамките на ЕРАЗМУС+ мобилност на наставен кадар на тема „Securing DNS Operations. DNSSEC“

Гостувачко предавање во рамките на ЕРАЗМУС+ мобилност на наставен кадар на тема
Securing DNS Operations. DNSSEC
На 04.06.2016 год. (сабота), во амфитеатарот А1, во периодот од 10.00 – 11.00 часот ќе се одржи гостувачко предавање од проф. д-р Стефан Димитров, вонреден професор на Факултетот за математика и информатика приУниверзитетот „Св. Климент Охридски“ во Софија, Бугарија.