Гостувачко предавање на тема Предизвици при вработување во приватниот ИТ сектор од претставник на компанијата Cosmic Development

Денес, во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола се одржаа гостувачко предавање на тема Предизвици при вработување во приватниот ИТ сектор, од Андриана Поповска, претставник на компанијата Cosmic Development. На предавањето беше презентирана дејноста на компанијата, барањата за вештини кои треба да ги имаат идните вработени, како и насоки како треба да се уреди CV на кандидатите со цел да се претстават во што е можно подобро светло.

1 2 3
4 5