Гостувачко предавање на тема: DevOps технологии и сервиси – Docker, Kubernetes

ГОСТУВАЧКО ПРЕДАВАЊЕ

Тема: DevOps технологии и сервиси – Docker, Kubernetes

Компанија: KEITARO

Предавач: м-р Илче Беделовски

Дата: 05.12.2018 (Среда) во 13:00 часот на ФИКТ, амфитеатар А1

 

Почитувани,

На 05.12.2018 (Среда) во 13:00 часот на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, претставници на ИТ компанијата KEITARO ќе одржи.

Сите заинтересирани кои сакаат да се запознаат со најновите трендови од областа на мрежните сервиси се поканети во просториите на ФИКТ, амфитеатар А1.

Docker KSpresso

Kubernetes KSpresso

20181205_131917 20181205_131323
20181205_130941 20181205_130925