Доделени дипломи на студентите од прв и втор циклус на студии

OK_DSC_0978На ден 29.04.2015 година во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии-Битола, беше одржана пригодна свеченост на која беа доделени дипломи на студентите од прв и втор циклус на студии. Беа додделени 44 дипломи за студентите од прв циклус на студии од насоката по Информатика и компјутерска техника, Менаџмент на информациски системи и Инженерство и менаџмент на софтверски апликации. Исто така беа доделемни и 9 дипломи од втор циклус на студии. Свеченоста ја отвори и се обрати пред студентите Деканот на факултетот проф д-р Пеце Митревски.

prom02