Доделување на сертификатите на студентите од ФИКТ

Студентите имаа можност во текот на 2 месеци да работат на проекти од областа на софтверското инженерство и мрежни сервиси под менторство на професорите и I.T. компаниите од Битола, меѓу кои беше и iSource

isource01

isource02

isource