Известување за систематски преглед

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ДЕКА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО НА РЕПУБЛИКА МЕКЕДОНИЈА, ОРГАНИЗИРА БЕСПЛАТНИ СИСТЕМАТСКИ
ОПШТИ И СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ НА СТУДЕНТИТЕ.
ПРЕГЛЕДИТЕ ЗАПОЧНУВААТ ОД 09.01.2018 ГОД. И ЌЕ ТРААТ ЗАКЛУЧНО СО 15.02.2018 ГОД. во терминот од 08 до 18 часот.
НАПОМЕНА: ПРЕГЛЕДИТЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ОД ПРВА ГОДИНА СТУДИИ. БЕЗ ИЗВРШЕН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД НЕМА ДА МОЖАТ ДА ЗАВЕРАТ
СЕМЕСТАР!

повеќе