Уписи за запишување на студенти на втор циклус на студии 2018/2019

Прв уписен рок
Пријавување: од 10.09.2018 до 21.09.2018 година
Втор уписен рок
Пријавување: од 08.10.2018 до 15.10.2018 година
Трет уписен рок
Пријавување: 29.10.2018 и 30.10.2018 година

Конкурс