КОНКУРС: УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО, на 24 април 2018 година, по трет пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема:

Quo vadis, студенту?  Правата на студентите во 21 – от век!

УКЛО ТРИВИУМ е одлична можност студентите да ги подобруваат вештините за јавно говорење, аргументирано и структурирано изразување. Конкурсот е отворен до 30 март 2018 година.

КРИТЕРЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРОТ:

 • Секој учесник треба да го ограничи својот говор на максимум 5 минути. Долна граница нема;
 • Говорите коишто ќе се интепретираат треба да бидат оргинални и претходно необјавувани;
 • Задолжителни компоненти на говорот: Вовед (10-20 проценти од целиот говор); Разработка на говорот (најдолгиот и најважниот дел на говорот) и Заклучок (5-10 проценти од целиот говор); Текстот на треба да содржи повеќе од 10% цитати.

УЧЕСНИЦИ НА КОНКУРСОТ:

 • На конкурсот може да учествуваат студенти запишани на прв, втор или трет циклус на студии при УКЛО – Битола.
 • Најдобрите оратори ќе бидат наградени.

ПРАВИЛА ЗА ГОВОРИТЕ:

 • Говорите треба да бидат напишани на македонски јазик;
 • За време на говорот се користат белешки кои му помагаат на говорникот, но цитатите кои се користат не смеат да се читаат;
 • Сите говори ќе имаат 20 секунди грејс период почнувајќи од моментот кога е даден стоп сигналот. На крајот од 20-те секунди говорникот ќе биде запрен од страна на Комисијата за оценка и сето она што е кажано потоа нема да се земе во предвид;
 • Учесниците на Конкурсот му ги отстапуваат авторските права на организаторот за објавување на говорите во електронска и печатена форма;
 • Говорите треба да се испратат по електронски пат со назнака дека се праќаат за ораторскиот натпревар на следната електронска адреса oratorstvo2018@uklo.edu.mk;
 • Краен рок за пријавување е 30 март 2018 година.

Лице за контакт доц. д-р Божидар Миленковски