Успешно реализирана конференција за печат

Факултетот за информатички и комуникациски техниологии- Битола на 23.03.2016 (среда) со почеток во 12 часот во хотел „Капри“, Семинарска сала, 3 кат одржа конференција за печат. На конференцијата говореа:

  1. Проф. д-р Пеце Митревски, декан на Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола (ФИКТ)
  2. Борче Јанкулоски, директор на ПРЕДА Плус и претставник на IME програмата

Тема на конференцијата за печат беше промоција на факултетот и соработката со Swisscontact и Preda plus во правец на поддршка на студентите за реализација на своите бизнис идеи, преку развој на претприемничките вештини и искористување на техничките вештини стекнати во процесот на оформување на профилот на ФИКТ.

pres01