Оглас за вработување во НЕОКОМ АД Скопје

НЕОКОМ АД Скопје, објавува оглас за вработување за следните работни места:
1.     .NET Software Developer (Со и без работно искуство)
Потребно е кандидатите да ги поседуваат следните вештини:
 • Солидно познавање на принципи на објектно ориентирано програмирање
 • ASP.NET MVC и Web Forms
 • C#
 • MSSQL
 • JavaScript (Предност ќе имаат кандидати што познаваат AngularJS)
2.       Java Software Developer (Со и без работно искуство)
Потребно е кандидатите да ги поседуваат следните вештини:
 • Солидно познавање на принципи на објектно ориентирано програмирање
 • Java Spring (Maven)
 • Java
 • Postgresql
 • JavaScript
За двете позиции, кандидатите треба да имаат познавања од:
 • Git
 • Team Foundation Services
Потребни квалификации:
·         Апсолвенти или високо образование на ФИКТ или друг факултет од соодветната област
·         Активно познавање на Англискиот јазик
Потенцијалните кандидати ги очекува:
·         тимска и динамична работа
·         можност за континуирана едукација
·         придржување на работната методологија на НЕОКОМ АД.
 
Испратете CV на email адреса: job@neocom.com.mk,
За сите дополнителни информации обратете се на истата email адреса.