Оглас за пракса

Оглас за пракса

Отворен конкурс за пракса со нашата канцеларија во Битола. Праксата ќе трае 4 месеци и се очекува да започне почеток на октомври.

–          Autumn/Winter Internship (https://jobs.netcetera.com.mk/details.html?pid=2748)

 

Огласи за работа (https://jobs.netcetera.com.mk/home.html#bitola)

–          iOS Engineer

–          Senior Software Engineer

–          Software Engineer

–          Android Engineer

Ова е убава можност, конкретно за пракса, студентите да се стекнат со практично знаење но и работа на вистински проекти.