Платена пракса во Aceko CEE

Ассеко СЕЕ  организира платена пракса за студенти од завршните години на академските студии од насоката софтверско инжинерство.

Соработката досега беше успешна, па би сакале да ја продолжиме и понатаму.

Праксата ќе се одржи период од 25.10.2021 до 26.11.2021.

flyer1