Поблиску до УКЛО: Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола

9 факти за ФИКТ во 2019:
– Нова зграда – една од најмодерните во Македонија.
– Нова компјутерска лабораторија.
– Нови наставни програми (прилагодени според потребите на локалната ИТ индустрија и светските трендови на ИТ образование).
– Меѓунардоно признати дипломи (во германската ANАBIN база нашите дипломи се со највисок H+ статус, што значи еквивалентни на германските дипломи).
– Менторска програма во соработка со ИТ-фирмите од регионот.
– ИТ хаб/акцелератор за поголема соработка со ИТ индустријата и за стимулирање на претприемачките иницијативи на нашите студенти.
– 10 стипендии за 10-те прво-рангирани студенти.
– Нашите студенти немаат проблеми за вработување во земјата и странство.
– Платите во ИТ индустријата, што значи и на нашите студенти, се убедливо најголеми во државата.

Поблиску до УКЛО: Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола