Повик за аплицирање за практиканти

Компаниите-членки на Амчам Македонија нудат над 35 практикантски ангажмани за студенти кои потекнуваат од домаќинства со ниски примања почнувајки од Јуни до крајот на оваа година. Меѓу нив се најголемите и најпосакуваните меѓународни работодавци во земјата.

За аплицирање, потребно е да се достави:
• целосно пополнета апликација – http://amcham.com.mk/wp-conte…/uploads/…/04/Аpplication.docx
• копија од договорот со Министерството за образование и наука за доделување на стипендија за студент од социјалните категории за 2015 г. или слично.

Телефон за контакт – 02 3216 714. Целосни информации на веб страна: http://amcham.com.mk/2015/04/24/amchams-first-internship-program-announced/