ПОВИК за објавување трудови во ХОРИЗОНТИ

Почитувани, Редакцискиот одбор на меѓународното научно списание Хоризонти ве повикува со свој труд да земете учество во новото и здание на ХОРИЗОНТИ. Во списанието Хоризонти се објавуваат автентични, претходно необјавувани трудови.