Позната меѓународна ИТ компанија со претставништво во Македонија бара студенти од ФИКТ за работа на пилот проект за развој на Online Scheduling System.

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПИЛОТ ПРОЕКТ

Позната меѓународна ИТ компанија со претставништво во Македонија бара студенти од ФИКТ за работа на пилот проект за развој на Online Scheduling System.  Технологиите кои ќе се користат за развоја на системот се Linux/Apache/PHP/MySQL.

За развој на системот потребни се студенти кои имаат познавања од Веб дизајн за front-end и/или back-end девелопмент. Секој од избраните студенти ќе работи на конкретен модул од системот.

Доколку избраните студенти успеат да го развијат системот, студентите ќе добијат можност за вработување или обавување на пракса во ИТ компанијата.

 

Заинтересираните студенти да се пријават на e-mail: tome.dimovski@fikt.edu.mk