Посета на новите простории на Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

Инспиративна средба со проректорот проф. д-р Игор Неделковски и наставниот кадар во новите простории на Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола.
Условите за учење и работа се важни во креативниот процес низ којшто поминуваат студентите.
Разговаравме за можна соработка и заеднички проекти, кои пред се ќе бидат во насока на поддршка на наставниот кадар, но и нудење на можности за студентите да продолжат да создаваат во нашата држава.
Академската заедница е наш партнер во креирање на политиките, а со заедничка работа ќе продолжат да бидат и наш поддржувач.

sl01
sl02 sl03 sl04

видео