Пракса во Монета

Оглас за практиканти во соработка со Агенцијата за Вработување. Праксата во нашата компанија е во време траење од 3 месеци со можност за вработување.

 

повеќе