Првиот свечен академски час за студентите од прва година

Првиот свечен академски час за студентите од прва година на Факултетот за информатички и комуникациски технологии ќе биде на 16.09.2015 год. (среда) во свечената сала на Факултетот (комплекс касарни) и тоа

за студентите од Група I со почеток во 10 часот

за студентите од Група II со почеток во 11 часот