Прв академски час за студентите од прва година

Се известуваат студентите од прва година дека наставата ќе започне на

1 Октомври 2018 (Понеделник) во 11:00 часот со свечен академски час.

firstday