Презентацијата за ERASMUS+ закажана за 12.03.2020 во 12:00 часот, се одложува. Терминот дополнително ќе биде соопштен.