Презентација на тема: Interworks едукативна платформа

На 18-ти април 2018, во 12:00 часот, во просториите на Факултетот, претставници од ИТ компанијата Interworks ќе одржат презентација на тема: Interworks едукативна платформа. На презентацијата можат да присуствуваат сите заинтересирани студенти.