Прелиминарен повик за изразување интерес за мобилност во рамкте на ERASMUS+ 2019/2020

http://uklo.edu.mk/news/view/1227

Повеќе информации и доставување на прелиминарните пријави кај Продеканот за наука и меѓународна соработка доц. д-р Никола Рендевски (nikola.rendevski@fikt.edu.mk)

Инстутициите со кои Универзитетот/Факултетот има потпишано ERASMUS+ договори може да се најдат на следниот линк:
http://uklo.edu.mk/filemanager/E+%20dogovori.doc