ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК НА ФИКТ НА 25 СЕПТЕМВРИ 2017 год.

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА СТУДЕНТУ ВО ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 год НА ФИКТ НА 25 СЕПТЕМВРИ 2017 год.

КАНДИДАТИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ НАЈАВУВААТ НА СИСТЕМОТ ЗА ONLINE УПИСИ:

Линк за пријавување

Повеќе информации