Менторска програма на Seavus на студенти од ФИКТ

Успешно заврши уште една менторска програма овој пат за студенти од Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола

Ние сме многу задоволни од добро завршените проекти на кои студентите работеа во тимови и под водство на наши експерти. Студентите ги презентираа своите проекти а од страна на Seavus им беа доделени сертификати за нивната работа и вложениот труд

seav02