Програма ERASMUS+ Академска 2016/2017

Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2016 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

 УКЛО објавува

Повик

за изразување прелиминарен интерес за учество во

академска мобилност во рамките на Е+ Програмата

Клучна акција 1: индивидуална мобилност за учење,

Високо образование:

повеќе