Продолжување на рокот за запишување на зимски семестар

Рокот за запишување на зимскиот семестар 2017/2018 година се продолжува заклучно со 22.09.2017 година.