Промоција на магистрирани студенти

Магистрираните студенти можат да ги подигнат уверенијата во просториите на факултетот

Аријан Севдат Асани
Катерина Рампо Димеска
Ариф Мехмед Мехмедали
Јордан Јован Пуроски
Дејан Миле Главевски
Талевски Илија Зоран
Аврамовиќ Александар Маја
Стојановска Васевска Кочо Светлана
Јане Живко Тренчевски