Соопштение

Студентите од втор циклус летниот семестар можат да го запишат во периодот од 01.03.2017-10.03.2017