Студентски работни групи – ФИКТ 2019

Факултетот за информатички и комуникациски технологии, во соработка со ИТ компаниите од регионот, по петти пат ја започнуваат програмата Студентски работни групи. Формуларот за пријавување е објавен на srg.fikt.edu.mk, а пријавувањето трае до 22.12.2019.