Уписи 2016/2017 – трет уписен рок на прв циклус на студии

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОД.

ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ТРЕТ УПИСЕН РОК НА 14.09.2016 ГОД.

Конкурс