ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА УПИСНИОТ РОК ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

СООПШТЕНИЕ


СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ФИКТ – БИТОЛА ДЕКА УПИСНИОТ РОК ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР Е ПРОДОЛЖЕН ДО 16.02.2018 ГОДИНА.

прв циклус на студии