Успешно реализиран првиот CodeCUP натпревар – CodeCUP 2016

На CodeCUP 2016 за успешно завршените проекти Факултетот за ИКТ додели:

  • Таблети на трите првонаградени тимови и нивните ментори

1. Првонаграден проект BoxBloy Play за тимот од ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ – Охрид (Јулијана Петреска-ментор, ШимеТадиќ, Филип Милошески, Стефан Трајаноски)

2. Второнаграден проект AB-КУПУВАЊЕ за тимот од СОУ „Јане Сандански“ – Струмица (Славица Милева Ефтимова – ментор, Ивановски Александар, Дедејски Васил)

3. Третонаграден проект Screencast за тимот од СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола (Ралески Андреја – ментор, Кондински Стефан, Стојановски Бојан, Каревски Даниел)

  • ослободување од партиципација за првата година студирање за тимовите од 1-6 место
  • сертификати за успешно учество на сите учесници

sl00

sl01 sl02 sl03