ФИКТ е победник на IEEE STEC

ФИКТ е победник на IEEE STEC меѓународната студентска конференција на Електронскиот Факултет во Ниш. Трудот на нашиот студент на втор циклус студии Љубе Бајрактаров, под менторство на доц. д-р Никола Рендевски, со наслов Design of LoRa-based Service Architecture for Low-Complex IoT Wireless Communications е официјално прогласен за најдобар во конкуренција од 85 трудови од 21 институција од регионот и Европа!
facebook1