ФИКТ и Tradiebot Industries потпишаа договор за соработка

ФИКТ и Tradiebot Industries, австралиска компанија која развива IT решенија, роботика и автоматизација за концептот на Industry 4.0 и дигитална трансформација, потпишаа договор за соработка. Извршниот директор на Tradiebot, г-дин Марио Димовски изрази спремност за поддршка на Факултетот преку стипендирање на студенти, реализација на ко-брендирани лаборатории и заеднички научно-истражувачки и развојни проекти со ФИКТ.

tradiebot
sl01 sl02 sl03