Деканот проф. д-р Игор Неделковски, продеканот за финансии и соработка со стопанството доц. д-р Зоран Котевски и доц. д-р Томе Димовски, денес, во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, имаа средба со Оливера Геговска, менаџер за човечки ресурси на компанијата SEAVUS. На средбата се дускутираше на повеќе теми, сѐ во насока на збогатување на можностите на студентите на Факултетот, како во насока на подобро образование, така и во насока на полесно вработување.

Sredba Seavus