ФИКТ е учесник на 2018 GCCD, Cybersecurity Seminar организиран од Министерство за информатичко општество и администрација. На работилницата се дискутира за национална рамка и стратегија за сајбер безбедност и функционирање на национален CERT/CSIRT, со споделување искуства на корејската национална агенција за Интернет безбедност KISA. Настанот е поддржан од Светска Банка.

sl01