СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на студентите кои пријавиле испити на предмети кај доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска во Априлски испитен рок дека истите наместо на 19.04.2018 година се презакажуваат за 23.04.2018 г. во 11.00 часот.

 За секаков вид на консултација студентите може да се обратат на мејл: mimoza.jovanovska@fikt.edu.mk

Од предметниот наставник

Доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска