Професорот Лука Павлич од Универзитетот во Марибор, Словенија, во соработка со професорот Илија Јолевски, одржа предавање пред студентите на ФИКТ на тема Софтерско Инженерство: Традиционалниот развој на софтвер споен со агилниот пристап. Предавањето предизвика голем интерес кај студентите на ФИКТ.

pred1