Во вторник во 12:30 на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, гостувачко предавање на тема Образовна размена во САД ќе одржи г-н Газменд Иљази од Амбасадата на САД во Скопје. Предвањето е од отворен тип и на истото можат да присуствуваат сите заинтересирани. Повелете на ФИКТ!

razmena