Курс по користење на ГИС алатки

На Факултетот за информатички комуникациски технологии се одржува курс по користење на ГИС алатки. Курсот го изведуваат водечки експерти од Холон институтот за технологија од Израел. Курсот предизвика огромен интерес кај стручната јавност во регионот и студентите. Сите учесници добија и соодветни сертификати, а курсот го посети и Н.Е. Амбасaдорот на Израел, Дан Ориан.

Веќе втора година ФИКТ е препознаен од Државата Израел како серизен партнер и учествува во одбележувањето на годишнината од депортацијата на македонските евреи.

gis1

Еврејското минато на Битола на Google Maps