CAREER FAIR 2 во Битола!

Не е важно дали си студент, дали си надвор од образовен процес или дури и ако си вработен на работна позиција која не ги задоволува твоите амбиции и не се поклопува со твоите соништа, овој настан е можност да се инспирираш, мотивираш и да се приклучиш кон тимови кои брзо растат, се развиваат и унапредуваат. Овој настан ти е можност да влезиш во активен едукативен процес чија основа е креативноста и иновативноста. Овој настан може и да те инспирира да започниш свој бизнис.
На крајот од денот, земајќи го во предвид фактот дека 70% од работните позиции во светот се пополнуваат преку препораки и контакти, дека 80% од работните позиции не се рекламираат, местото ТИ е ТУКА!