Деканат

Декан

Ред. проф. д-р Александар Маркоски

AMarkoski

email: aleksandar.markoski@uklo.edu.mk


Продекан за настава и меѓународна соработка


Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска

aboceska

email: andrijana.bocevska@uklo.edu.mk


Продекан за финансии и соработка со стопанството

Вонр. проф. д-р Томе Димовски