Гостувачко предавање на НЕ Кејт Мари Брнс, Амбасадор на САД во Република Северна Македонија

Гостувачкото предавање на НЕ Кејт Мари Брнс, Амбасадор на САД во Република Северна Македонија,

ќе се одржи на 20 ноември 2019 година на

Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола,

со почеток во 12:00 часот.