Избори за членови и претседател на ФСС

Се одлага датумот за одржување на изборите за членови и претседател на ФСС на ФИКТ и истите ќе се одржат на 25.09.2020 од 10-13 часот