Изработени дипломи за дипломирани студенти

За студентите кои се на списокот дипломите се изработени и можат да ги подигнат од студентски прашања секој ден од 10:00 – 13:00 часот

Студенти чии дипломи се изработени