Конкурс за истражувачки труд и есеј

Ве известуваме дека Конкурсот за истражувачки труд и есеј ќе заврши до крајот на октомври.

Студентите:

  • имаат право со посебни трудови истовремено да конкурира и за истражувачки труд и за есеј
  • Eсејот се изработува исклучиво на тема: Студенстско ангажирање, развој, поврзување
  •  Истражувачкиот труд се изработува по слободен избор.

Трудот односно есејот се доставува на следната е-адреса: istrazuvackitrudiesej2019@uklo.edu.mk